Sách

 • sach giao khoa

  thông số

  Giá bán: liên hệ
 • Ôn tập - Củng cố kiến thức Vật Lý 9

  Trúng tuyển vào lớp 10 công lập ngày càng trở nên rất cạnh tranh: đòi hỏi học wsinh chẳng những biết, hiểu mà còn phải có kĩ năng vận dụng kiến thức, kĩ năng làm bài trong khoảng thời gian quy định.

  Để giúp học sinh ôn tập kiến thức, nâng cao kĩ năng vận dụng và kĩ năng làm bài thi Tuyển sinh vào lớp 10, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tổ chức biên soạn bộ tài liệu Ôn thi vào lớp 10 – Ôn tập, củng cố kiến thức 9 gồn 5 cuốn: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Vật lí và Hóa học. Từng cuốn sách giúp học sinh:

  • Hệ thống lại kiến thức trọng tâm, đặc biệt ở chương trình lớp 9
  • Giới thiệu các dạng bài tập theo chủ đề và đề ra phương pháp làm bài
  • Giới thiệu hệ thống bài tập theo chủ đề và gợi ý, đáp số
  • Giới thiệu một số đề thi tham khảo để học sinh tự luyện, tự thứ sức

  Ôn thi vào lớp 10 theo bộ sách này, chúng  tôi tin rằng các em sẽ đạt được thành tích tốt nhất trong kì thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay.

  Giá bán: liên hệ
 • Ôn tập - Củng cố kiến thức Hóa Học 9

  Trúng tuyển vào lớp 10 công lập ngày càng trở nên rất cạnh tranh: đòi hỏi học wsinh chẳng những biết, hiểu mà còn phải có kĩ năng vận dụng kiến thức, kĩ năng làm bài trong khoảng thời gian quy định.

  Để giúp học sinh ôn tập kiến thức, nâng cao kĩ năng vận dụng và kĩ năng làm bài thi Tuyển sinh vào lớp 10, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tổ chức biên soạn bộ tài liệu Ôn thi vào lớp 10 – Ôn tập, củng cố kiến thức 9 gồn 5 cuốn: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Vật lí và Hóa học. Từng cuốn sách giúp học sinh:

  • Hệ thống lại kiến thức trọng tâm, đặc biệt ở chương trình lớp 9
  • Giới thiệu các dạng bài tập theo chủ đề và đề ra phương pháp làm bài
  • Giới thiệu hệ thống bài tập theo chủ đề và gợi ý, đáp số
  • Giới thiệu một số đề thi tham khảo để học sinh tự luyện, tự thứ sức

  Ôn thi vào lớp 10 theo bộ sách này, chúng  tôi tin rằng các em sẽ đạt được thành tích tốt nhất trong kì thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay.

  Giá bán: liên hệ
 • Ôn tập - Củng cố kiến thức Ngữ Văn 9

  Trúng tuyển vào lớp 10 công lập ngày càng trở nên rất cạnh tranh: đòi hỏi học wsinh chẳng những biết, hiểu mà còn phải có kĩ năng vận dụng kiến thức, kĩ năng làm bài trong khoảng thời gian quy định.

  Để giúp học sinh ôn tập kiến thức, nâng cao kĩ năng vận dụng và kĩ năng làm bài thi Tuyển sinh vào lớp 10, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tổ chức biên soạn bộ tài liệu Ôn thi vào lớp 10 – Ôn tập, củng cố kiến thức 9 gồn 5 cuốn: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Vật lí và Hóa học. Từng cuốn sách giúp học sinh:

  • Hệ thống lại kiến thức trọng tâm, đặc biệt ở chương trình lớp 9
  • Giới thiệu các dạng bài tập theo chủ đề và đề ra phương pháp làm bài
  • Giới thiệu hệ thống bài tập theo chủ đề và gợi ý, đáp số
  • Giới thiệu một số đề thi tham khảo để học sinh tự luyện, tự thứ sức

  Ôn thi vào lớp 10 theo bộ sách này, chúng  tôi tin rằng các em sẽ đạt được thành tích tốt nhất trong kì thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay.

  Giá bán: liên hệ
 • Ôn tập - Củng cố kiến thức Toán 9

  Trúng tuyển vào lớp 10 công lập ngày càng trở nên rất cạnh tranh: đòi hỏi học wsinh chẳng những biết, hiểu mà còn phải có kĩ năng vận dụng kiến thức, kĩ năng làm bài trong khoảng thời gian quy định.

  Để giúp học sinh ôn tập kiến thức, nâng cao kĩ năng vận dụng và kĩ năng làm bài thi Tuyển sinh vào lớp 10, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tổ chức biên soạn bộ tài liệu Ôn thi vào lớp 10 – Ôn tập, củng cố kiến thức 9 gồn 5 cuốn: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Vật lí và Hóa học. Từng cuốn sách giúp học sinh:

  • Hệ thống lại kiến thức trọng tâm, đặc biệt ở chương trình lớp 9
  • Giới thiệu các dạng bài tập theo chủ đề và đề ra phương pháp làm bài
  • Giới thiệu hệ thống bài tập theo chủ đề và gợi ý, đáp số
  • Giới thiệu một số đề thi tham khảo để học sinh tự luyện, tự thứ sức

  Ôn thi vào lớp 10 theo bộ sách này, chúng  tôi tin rằng các em sẽ đạt được thành tích tốt nhất trong kì thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay.

  Giá bán: liên hệ
 • Hướng dẫn ôn tập kì thi Trung Học Phổ Thông Quốc gia năm học 2017-2018 môn Toán

  Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chính thức công bố cấu trúc đề thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2018 sẽ bao gồm kiến thức cả lớp 12 và lớp 11.

  Nhằm giúp giáo viên và học sinh có thêm tài liệu ôn thi, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã tổ chức biên soạn và phát hành bộ sách Hướng dẫn ôn tập kì thi Trung học phổ thông Quốc gia năm học 2017 - 2018. Bộ sách gồm 5 cuốn, tương ứng với 5 bài thi: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Khoa học tự nhiên (tổ hợp Vật lí, Hóa học, Sinh học) và Khoa học xã hội (tổ hợp Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân).

  Mỗi cuốn trong bộ sách sẽ bao gồm hai phần: Kiến thức trọng tâm cần ôn tập của chương trình lớp 11, 12 và một số đề tự luyện (có hướng dẫn giải và đáp án).

  Ôn tập theo bộ sách, các em sẽ nhanh chóng nắm vững kiến thức, nâng cao kĩ năng làm bài và đạt được điểm cao trong kì thi quan trọng này.

  45.000 VNĐ
 • Hướng dẫn ôn tập kì thi Trung Học Phổ Thông Quốc gia năm học 2017-2018 môn Ngữ Văn

  Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chính thức công bố cấu trúc đề thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2018 sẽ bao gồm kiến thức cả lớp 12 và lớp 11.

  Nhằm giúp giáo viên và học sinh có thêm tài liệu ôn thi, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã tổ chức biên soạn và phát hành bộ sách Hướng dẫn ôn tập kì thi Trung học phổ thông Quốc gia năm học 2017 - 2018. Bộ sách gồm 5 cuốn, tương ứng với 5 bài thi: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Khoa học tự nhiên (tổ hợp Vật lí, Hóa học, Sinh học) và Khoa học xã hội (tổ hợp Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân).

  Mỗi cuốn trong bộ sách sẽ bao gồm hai phần: Kiến thức trọng tâm cần ôn tập của chương trình lớp 11, 12 và một số đề tự luyện (có hướng dẫn giải và đáp án).

  Ôn tập theo bộ sách, các em sẽ nhanh chóng nắm vững kiến thức, nâng cao kĩ năng làm bài và đạt được điểm cao trong kì thi quan trọng này.

   

  Giá bán: liên hệ
 • Hướng dẫn ôn tập kì thi Trung Học Phổ Thông Quốc gia năm học 2017-2018 môn Tiếng Anh

  Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chính thức công bố cấu trúc đề thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2018 sẽ bao gồm kiến thức cả lớp 12 và lớp 11.

  Nhằm giúp giáo viên và học sinh có thêm tài liệu ôn thi, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã tổ chức biên soạn và phát hành bộ sách Hướng dẫn ôn tập kì thi Trung học phổ thông Quốc gia năm học 2017 - 2018. Bộ sách gồm 5 cuốn, tương ứng với 5 bài thi: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Khoa học tự nhiên (tổ hợp Vật lí, Hóa học, Sinh học) và Khoa học xã hội (tổ hợp Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân).

  Mỗi cuốn trong bộ sách sẽ bao gồm hai phần: Kiến thức trọng tâm cần ôn tập của chương trình lớp 11, 12 và một số đề tự luyện (có hướng dẫn giải và đáp án).

  Ôn tập theo bộ sách, các em sẽ nhanh chóng nắm vững kiến thức, nâng cao kĩ năng làm bài và đạt được điểm cao trong kì thi quan trọng này.

  Giá bán: liên hệ
 • Hướng dẫn ôn tập kì thi Trung Học Phổ Thông Quốc gia năm học 2017-2018 môn Khoa Học Tự Nhiên

  Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chính thức công bố cấu trúc đề thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2018 sẽ bao gồm kiến thức cả lớp 12 và lớp 11.

  Nhằm giúp giáo viên và học sinh có thêm tài liệu ôn thi, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã tổ chức biên soạn và phát hành bộ sách Hướng dẫn ôn tập kì thi Trung học phổ thông Quốc gia năm học 2017 - 2018. Bộ sách gồm 5 cuốn, tương ứng với 5 bài thi: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Khoa học tự nhiên (tổ hợp Vật lí, Hóa học, Sinh học) và Khoa học xã hội (tổ hợp Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân).

  Mỗi cuốn trong bộ sách sẽ bao gồm hai phần: Kiến thức trọng tâm cần ôn tập của chương trình lớp 11, 12 và một số đề tự luyện (có hướng dẫn giải và đáp án).

  Ôn tập theo bộ sách, các em sẽ nhanh chóng nắm vững kiến thức, nâng cao kĩ năng làm bài và đạt được điểm cao trong kì thi quan trọng này.

  65.000 VNĐ
 • Ôn thi Trung Học Phổ Thông Quốc gia Môn Toán Theo phương pháp Trắc nghiệm Khách quan

  Bộ sách do các giáo viên giàu kinh nghiệm đang giảng dạy tại Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong TP. Hồ Chí Minh biên soạn, chắc chắn là tài liệu hữu ích cho các em học sinh lớp 12 đang ôn tập, kiểm tra và chuẩn bị cho Kì thi THPT Quốc gia.

  Giá bán: liên hệ
 • Ôn thi Trung Học Phổ Thông Quốc gia Môn Ngữ Văn Theo phương pháp Trắc nghiệm Khách quan

  Bộ sách do các giáo viên giàu kinh nghiệm đang giảng dạy tại Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong TP. Hồ Chí Minh biên soạn, chắc chắn là tài liệu hữu ích cho các em học sinh lớp 12 đang ôn tập, kiểm tra và chuẩn bị cho Kì thi THPT Quốc gia.

  39.000 VNĐ
 • Ôn thi Trung Học Phổ Thông Quốc gia Môn Tiếng Anh Theo phương pháp Trắc nghiệm Khách quan

  Bộ sách do các giáo viên giàu kinh nghiệm đang giảng dạy tại Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong TP. Hồ Chí Minh biên soạn, chắc chắn là tài liệu hữu ích cho các em học sinh lớp 12 đang ôn tập, kiểm tra và chuẩn bị cho Kì thi THPT Quốc gia.

  39.000 VNĐ
 • Ôn tập - Củng cố kiến thức Tiếng Anh 9

  Trúng tuyển vào lớp 10 công lập ngày càng trở nên rất cạnh tranh: đòi hỏi học wsinh chẳng những biết, hiểu mà còn phải có kĩ năng vận dụng kiến thức, kĩ năng làm bài trong khoảng thời gian quy định.

  Để giúp học sinh ôn tập kiến thức, nâng cao kĩ năng vận dụng và kĩ năng làm bài thi Tuyển sinh vào lớp 10, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tổ chức biên soạn bộ tài liệu Ôn thi vào lớp 10 – Ôn tập, củng cố kiến thức 9 gồn 5 cuốn: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Vật lí và Hóa học. Từng cuốn sách giúp học sinh:

  • Hệ thống lại kiến thức trọng tâm, đặc biệt ở chương trình lớp 9
  • Giới thiệu các dạng bài tập theo chủ đề và đề ra phương pháp làm bài
  • Giới thiệu hệ thống bài tập theo chủ đề và gợi ý, đáp số
  • Giới thiệu một số đề thi tham khảo để học sinh tự luyện, tự thứ sức

  Ôn thi vào lớp 10 theo bộ sách này, chúng  tôi tin rằng các em sẽ đạt được thành tích tốt nhất trong kì thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay.

  Giá bán: liên hệ
 • Trắc Nghiệm Toán 12

  Ôn tập Toán và các môn Khoa học xã hội theo bộ sách này, góp phần chuẩn bị tốt cho kì thi Trung học phổ thông Quốc gia năm nay.

  20.000 VNĐ
 • Trắc Nghiệm Địa Lí 12

  Ôn tập Toán và các môn Khoa học xã hội theo bộ sách này, góp phần chuẩn bị tốt cho kì thi Trung học phổ thông Quốc gia năm nay.

  20.000 VNĐ
 • Trắc Nghiệm Lịch Sử 12

  Ôn tập Toán và các môn Khoa học xã hội theo bộ sách này, góp phần chuẩn bị tốt cho kì thi Trung học phổ thông Quốc gia năm nay.

  20.000 VNĐ
Trang    1  2 
CHAT BOX